Oferta dla firm

Nasza Agencja Detektywistyczna pomoże Państwu we wszelkich sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych:

Wywiad gospodarczy

Celem naszej pracy jest zdobywanie rzetelnych informacji i materiału wywiadowczego. Zdobywamy je na podstawie własnego dochodzenia w oparciu o nagrania, fotografie, rejestry i bazy danych, ale nie tylko. W ramach prowadzonego wywiadu gospodarczego opieramy się na następujących czynnościach:

 • zbieraniu informacji na temat dłużników, kontahentów, kredytobiorców, itp.;
 • badaniu sytuacji finansowej, prawnej bądź majątkowej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych;
 • ocenie wiarygodności kredytobiorców;
 • rozpoznawaniu niewypłacalności kontahentów.

Windykacja należności

Odzyskiwanie należności jest zwykle długotrwałym i skomplikowanym procesem, z którym komornik nie zawsze daje sobie radę. Coraz częściej przejmujemy tę rolę, skuteczniej przeprowadzając poszczególne działania, takie jak:

 • wezwanie dłużnika do zapłaty;
 • przeprowadzenie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności skłaniających dłużnika do dobrowolnej spłaty długu;
 • czynności sądowe i egzekucyjne (uczestnictwie w procesach sądowych i egzekucyjnych);
 • negocjowanie sposobu i terminu zapłaty należności;
 • pozyskanie źródeł finansowania działalności gospodarczej dłużnika w celu spłaty zadłużenia;
 • ustalenie miejsca pobytu dłużnika;
 • kompensaty należności i zobowiązań.

Uzyskiwania dowodów nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jeśli dochodzą do Państwa sygnały świadczące o działaniach nieuczciwej konkurencji w stosunku do Waszej firmy (także sklepu internetowego), jesteśmy w stanie to jednoznacznie dowieść uzyskując źródła dowodów np. za pomocą zakupu kontrolowanego.

Wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie podsłuchów jest usługą mającą na celu wykrycie ukrytych, nielegalnych urządzeń podsłuchowych lub inwigilacyjnych. Wykonujemy profesjonalną usługę oraz gwarantujemy lojalność i pełną dyskrecję.

Inne usługi na życzenie.

Podstawy prawne

Agencja Detektywistyczna działa na podstawie ustawy o usługach detektywistycznych, będąc wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzony przez MSW. Od ponad 20 lat działamy na licencji detektywistycznej wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji o numerze 000302/2003.

Wieloletnie doświadczenie

Nasza wykwalifikowana kadra posiada obszerną wiedzę prawniczą oraz operacyjną popartą wieloletnim doświadczeniem niezbędną do rzetelnej realizacji zadań z wielu obszarów biznesowych i prywatnych.

Rzetelność

Legitymizujemy się wyjątkową trafnością oceny źródeł dowodów, które przy zastosowaniu  zasady bezpośredniości dają pełny dowód w postępowaniu cywilnym lub karnym dla sędziego. Na każdym etapie zdajemy relacje Klientowi, a po zakończeniu pełne sprawozdanie wraz z materiałem poglądowym.