Usługi prawne

W skład prowadzonych przez nas czynności prawnych wchodzi:

  • pomoc prawna i doradztwo w sprawach o charakterze osobistym, rodzinnym, cywilnym, karnym itp.;
  • analiza prawna;
  • przygotowanie i złożenie do sądu dokumentacji procesowej;
  • sprawdzanie wiarygodności oświadczeń poszkodowanych w sprawach o odszkodowania ubezpieczeniowe;
  • reprezentacji Klienta jako świadka w procesie sądowym i egzekucyjnym.

Podstawy prawne

Agencja Detektywistyczna działa na podstawie ustawy o usługach detektywistycznych, będąc wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzony przez MSW. Od ponad 12 lat działamy na licencji detektywistycznej wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji o numerze 000302/2003.

Wieloletnie doświadczenie

Nasza wykwalifikowana kadra posiada obszerną wiedzę prawniczą oraz operacyjną popartą wieloletnim doświadczeniem niezbędną do rzetelnej realizacji zadań z wielu obszarów biznesowych i prywatnych.

Rzetelność

Legitymizujemy się wyjątkową trafnością oceny źródeł dowodów, które przy zastosowaniu  zasady bezpośredniości dają pełny dowód w postępowaniu cywilnym lub karnym dla sędziego. Na każdym etapie zdajemy relacje Klientowi, a po zakończeniu pełne sprawozdanie wraz z materiałem poglądowym.