Obserwacja osób i mienia

Jeżeli masz podejrzenia, że Twój partner, współmałżonek bądź inna bliska Ci osoba prowadzi podwójne życie, prowadzi nielegalne interesy bądź może w innej formie zaszkodzić Tobie i Twojej rodzinie, dyskretnie to sprawdzimy i przekażemy raport z obserwacji.

Gdy masz obawy, że wartościowa dla Ciebie rzecz (np. samochód) może zostać skradziona, zniszczona bądź jest wykorzystywana w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem czy Twoją wiedzą na ten temat, dokonamy ostrożnie obserwacji i doradzimy Ci ją zabezpieczyć oraz monitorować na przyszłość.

Podstawy prawne

Agencja Detektywistyczna działa na podstawie ustawy o usługach detektywistycznych, będąc wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzony przez MSW. Od ponad 20 lat działamy na licencji detektywistycznej wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji o numerze 000302/2003.

Wieloletnie doświadczenie

Nasza wykwalifikowana kadra posiada obszerną wiedzę prawniczą oraz operacyjną popartą wieloletnim doświadczeniem niezbędną do rzetelnej realizacji zadań z wielu obszarów biznesowych i prywatnych.

Rzetelność

Legitymizujemy się wyjątkową trafnością oceny źródeł dowodów, które przy zastosowaniu  zasady bezpośredniości dają pełny dowód w postępowaniu cywilnym lub karnym dla sędziego. Na każdym etapie zdajemy relacje Klientowi, a po zakończeniu pełne sprawozdanie wraz z materiałem poglądowym.